2017-MATIJA RADEŽ - PODPREDSEDNIK NACIONALNEGA OTROŠKEGA PARLAMENTA

MATIJA RADEŽ PODPREDSEDNIK NACIONALNEGA OTROŠKEGA PARLAMENTA

Matijo Radeža so delegati iz vseh Slovenskih regij izvolili za podpredsednika Nacionalnega otroškega parlamenta. Čestitamo.

DOLENJSKI OTROCI USPEŠNEJŠI OD ODRASLIH POLITIKOV

Odličen, vsestransko nadarjen devetošolec osnovne šole Otočec, Matija Radež je bil izvoljen za podpredsednika 27. nacionalnega otroškega parlamenta. Zasedanje bo v veliki dvorani Državnega zbora v ponedeljek, 29. maja. Na to mesto ga je izvolilo šestindvajset delegatov iz vseh slovenskih regij. Pomagal bo pri vodenju plenarnega zasedanja, sodeloval bo v eni izmed štirih skupin ter v veliki dvorani državnega zbora poročal o delu in sklepih. Plenarni del zasedanja si bo moč ogledati v neposrednem prenosu na tretjem programu TV Slovenija.

Pri Mojci se radi pohvalimo, da so naši delegati, ki jih izberemo na občinskem in regijskem otroškem parlamentu, v Ljubljani zelo uspešni. Pred dvema letoma je bil Ciril Cerovšek predsednik nacionalnega parlamenta, letos je podpredsednik Matija Radež iz OŠ Otočec. Pravzaprav je to že četrti Mojčin parlamentarec v vodstvu otroškega parlamenta v zadnjih petih letih. Podobno uspešnega med odraslimi parlamentarci še nismo imeli.

Matija Radež je najprej prepričal otoške učence, da so ga predlagali za občinski parlament. S prijaznostjo in zgovornostjo je navdušil na občinskem parlamentu, podobno aktiven je bil tudi na regijskem zasedanju in dobil od vseh delegatov največ glasov, zato se je lahko potegoval za vodstvo nacionalnega parlamenta. Na pripravljalnem sestanku ga je šestindvajset delegatov iz vseh slovenskih regij izvolilo za podpredsednika. V predsedstvu 27. nacionalnega otroškega parlamenta so še predsednik Marko Rengeo iz Pomurja ter člani Edvina Dedić iz Ljubljane, Patricija Pogorelčnik iz Koroške in Kaja Petrovič iz Ptuja.

Matija izhaja iz številčne družine, v kateri je šest otrok, ki ga je uspela vzgojiti v prijaznega, razgledanega in vsestransko nadarjenega fanta, ki bo šolanje nadaljeval na novomeški gimnaziji.

Vodili bodo 27. naconalni otroški parlament - drugi z leve je Matija Radež, v sredini letošnji predsednik Marko Rengeo iz Pomurja.