2017-ZDRAVSTVENO LETOVANJE OTROK IN ŠOLARJEV DOLENJSKIH OBČIN

AKCIJA:

»ZDRAVSTVENO LETOVANJE OTROK ZA 15 EUR V TABORU MOJCA«

ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE IZ MESTNE OBČINE NOVO MESTO ter OBČIN ŠENTJERNEJ, ŽUŽEMBERK, ŠKOCJAN, STRAŽA, ŠMARJEŠKE TOPLICE, MIRNA PEČ, DOLENJSKE TOPLICE, ČRNOMELJ, SEMIČ, TREBNJE, MOKRONOG-TREBELNO, MIRNA in ŠENTRUPERT

Spoštovani!

      Letos že četrto leto zapored omogočamo 230 učencem petindvajsetih osnovnih šol štirinajstih dolenjskih občin cenovno zelo ugodno letovanje za samo 15 EUR prispevka staršev. Teh počitnic so lahko enkrat letno deležni osnovnošolski otroci (od 1. do 9. razreda), ki imajo v zadnjem letu vsaj dva (ali več) zapisov v medicinski dokumentaciji, da so bili večkrat hospitalizirani ali bolni – in to v času od 29.1.2016 do 24.2.2017 . Otroke na osnovi priloženega obrazca prijavijo starši potem, ko njihovo prijavo potrdi otrokov osebni zdravnik (otrokova prisotnost ni potrebna). Otrok bo svojega zdravnika moral obiskati teden dni pred letovanjem.

     Starši za svojega osnovnošolca izpolnijo prijavnico in takoj ob prijavi plačajo 15 EUR za 7-dnevno letovanje v času od 24. junija do 1. julija 2017.

     Tabor Mojco pozna vsa Slovenija, Evropa in širše, saj smo lani v devetih počitniških tednih gostili skoraj 2000 otrok v starosti od 4 do 16 let iz domala vse Slovenije, med njimi pa so bili tudi otroci iz Francije, Italije, Nemčije, Srbije, BIH, Črne Gore in še od kje. Radi se pohvalimo, da vsak teden gostimo otroke iz vsaj 50 slovenskih krajev od Primorske, Koroške, Štajerske in celo Prekmurja. Kar polovica otrok se vsako leto v naš tabor vrne. V taki družbi in ob takem programu, kjer je organiziran tudi prosti čas, se bodo otroci zagotovo dobro počutili in se mnogo koristnega tudi naučili. Letošnja tema  tabora bo o našem modrem planetu.  Ob zaključku tabora se bodo v eno urno dolgem zaključnem programu predstavili svojim staršem. Iz Tabora bodo odšli s posebnimi delovnimi zvezki, oblečeni v tematske majice, priznanji s sliko, 2-urni DVD o dogajanju, starše pa bomo o dogajanju dnevno obveščali z več kot 200 fotografijami na tej spletni strani.

Predlagamo, da se prijavite čimprej, saj menimo, da bo, tako kot leta nazaj, termin v nekaj tednih zaseden. Prijave sprejemamo le do zasedenosti mest.

Izpolnite priloženi obrazec - prijavnico za starše s priporočilom zdravnika in ga pošljite po redni pošti na naš naslov, ki je napisan na vrhu prijavnice.

Lepo pozdravljeni – radi se imejte!

Za otroke občin Črnomelj, Semič, Novo mesto, Mirna Peč, Straža, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Šentjernej, Šmarješke Toplice in Škocjan so mesta že zasedena.

Povabilo še vedno velja za otroke občin Trebnje, Mirna, Mokronog in Šentrupert.

 

Graditelj, idejni vodja in upravnik tabora mladih

Janez Pavlin