2018-Delegati 28. regijskega parlamenta o šolstvu

  

»Spoštovane mentorice, iskreno vam čestitamo ob dnevu žena. V županovem imenu vam podarjamo nagelj kot simbol enakopravnosti.« so zvenele uvodne besede Klare Štukelj, mlade voditeljice 28. regijskega otroškega parlamenta v veliki dvorani novomeškega rotovža.

Svetniške klopi je 8. marca zasedlo 35 delegatov, ki so na regijskem parlamentu zastopali 15.203 učencev 43 osnovnih šol iz 24 občin širše dolenjske regije , ki smo ga organizirali pri društvu Mojca ob podpori Mestne občine Novo mesto. Pogovarjali smo se o šolstvu in šolskih sistemih.

Prav vsi delegati, ki so prišli iz Šentvida pri Stični, Kostela, Šentruperta, Loškega Potoka, Škocjana, Stare Cerkve, Kočevja, Ribnice, Novega mesta, Straže... so se pridno oglašali in tehtno obdelali letošnjo temo, za katero so soglašali, da je zelo dobro izbrana in več kot potrebna v osnovnem šolanju. Učenci bi namreč v šolskem sistemu  marsikaj zamenjali, dodali, spremenili...

Domnu je pomembno uporabno znanje za življenje, Žigo skrbi avtoriteta učiteljev, ki jo spodkopavajo nekateri učenci in njihovi starši, Nika bi nekatere predmete uvedla skozi celo leto. Amika Zoja meni, da bi bilo med šolske predmete uvesti tudi prepoznavanje odvisnosti in samopomoč, Lana bi uvedla tudi osnove ekonomije. Veliko učencev je poudarjalo, da bi namesto opominov in ukorov za neprimerno obnašanje učencev uvedli družbeno koristno delo, pri katerem bi moral učenec pomagati snažilkam in hišniku. Megi je poudarila potrebno spoštovanje med vsemi zaposlenimi in učenci na šoli. Nina meni, da učenci odnos v šoli prinesejo od doma, saj s svojim obnašanjem pokažejo, kakšno mnenje o učiteljih in šoli imajo njihovi starši.  Nika bi delo učitelja podelila tudi boljšim učencem, ki naj bi snov slabšim dodatno razložili. Žiga želi sodelovati pri delu šole in nastajanju učnih programov – balast bi odstranil iz knjig in zvezkov ter poglobil znanje pri pomembnejših vsebinah. Ivo je poudaril pomen ocenjevanja truda, saj so nekateri učenci pri npr. športni vzgoji manj uspešni, se pa morda bolj trudijo. Urban bi uvedel kot obvezne le osnovne predmete, ostale pa bi si učenci izbrali po svojih željah. Lana si želi več praktičnega dela, poskusov in uvedbo računalništva kot osnovnega predmeta. Megi meni, da se pri zgodovini preveč učijo o antiki in premalo o Sloveniji in Slovencih. Večina učencev se strinja, da so domače naloge potrebne, vendar bi je morali učitelji dati manj. Žiga bi ocenjevanje dopolnil s komentarji, Neža je poudarila pomen opisnega ocenjevanja za določene predmete...

Avtor:asdf