2018-Mojčin občni zbor

Občni zbor DPM Mojca  bo v sredo, 21. marca ob 17. uri v sejni dvorani na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

Dnevni red občnega zbora:

1. Ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnega predsedstva

2. Sprejem poslovnika o delu

3. Poročilo o delu DPM »Mojca« za leto 2017

4. Program dela DPM »Mojca« za leto 2018

5. Finančno poročilo za leto 2017 in sprejem zaključnega poročila

6. Finančni plan dela za leto 2018

7. Poročilo nadzornega odbora

8. Sprejem sklepov Občnega zbora 2018

9. Razprava in zaključki

-----------------------------------------

KAJ SMO NAREDILI PRI MOJCI V LETU 2017

Pridobili smo status humanitarnega društva in društva, ki deluje v javnem interesu. Smo tudi prostovoljska organizacija.

Tabor mladih v Dolenjskih Toplicah – v maju in juniju smo gostili šole v naravi, v devetih poletnih mesecih pa tradicionalne že 25. Vesele angleške počitnice. Tabora se je letos udeležilo 1929 otrok in mentorjev, starih od 4 do 15 let. Prišli so iz 208 slovenskih krajev in tujine. Veseli smo da vsako leto pri nas letuje več dolenjskih otrok. V letu 2017 jih je bilo več kot 400, kar 63 jih je letovalo v akciji Pomežik soncu in Dolenjski pomežik, ki je v celoti brezplačna za starše. Brezplačna je tudi akcija Zdravstveno letovanje otrok in šolarjev. V tej koloniji je letovalo 211 dolenjskih otrok. Pri vodenju skupin otrok v devetih poletnih tednih je pomagalo več kot 100 mentorjev prostovoljcev. Zato, da lahko zagotovimo toliko brezplačnih počitnic in najnižjo ceno bivanja, smo se obnašali zelo racionalno. Že dve leti delujemo brez zaposlenega hišnika in eno samo delavko snažilko. Vsa najnujnejša popravila v taboru je opravil upravnik z družinskimi člani.

Veseli december za otroke na dolenjskem je eno samo prostovoljstvo. Z istim programom in enakim darilom smo z dedkom Mrazom in Miklavžem že 50 let zapored na 40-ih prizoriščih v sedmih dolenjskih občinah letos obdarili 4932 predšolskih otrok. S pomočjo 238 donatorjev nam je uspelo zbrati 100.000 EUR, kar je bilo le nekaj evrov manj, kot je zahteval celoten projekt. Darila smo skupaj s 70 prostovoljci sestavili v štirih urah, pri pripravah 40 večjih in manjših odrov, prevoza daril, parkiranja... v občinah in KS pa nam jih je pomagalo še 237 prostovoljcev. Mojca si za pet mesečno organizacijo celotne prireditve ne vzame niti evra in je največji donator.

Mojčina humanitarna dejavnost Povečali smo število otrok Botrstva. Ta čas je na dolenjskem kar 474 otrok deležnih te podpore. V različnih akcijah: ALPINA, POŠTAR PAVLI... smo zbrali čevlje, zvezke, svinčnike... ki smo jih razdelili pomoči potrebnim. Humanitarni projekt je tudi obisk otroškega oddelka novomeške bolnišnice ob tednu otroka in z dedkom Mrazom. Mojca je zagotovo prvi donator otroškega oddelka. Vodimo in spremljamo porabo sredstev za tri družine, ki so jim pomoč namenili gledalci Tednika. Sredstva so na našem računu.

Mojčin pustni karneval – 22. marca, na pustno soboto, je v dvorani OŠ Drska rajalo več kot 600 malih maškar in prav toliko staršev. Posebnost karnevala so nagrade, ki jih dobijo najboljše maškare, prispevajo jih novomeški trgovci, obrtniki in podjetniki. Tudi slasten krof, vožnja z avtomobilčki, ježa konj in vse ostalo je na karnevalu brezplačno. Pri izvedbi karnevala nam je pomagalo 25 prostovoljcev.

Otroški parlament – Osnovnošolci so za en dan zasedejo svetniške klopi novomeškega rotovža na 27. občinskem in dva tedna kasneje še na regijskem parlamentu. Delegati zastopajo 43 osnovnih šol iz 23 občin in skoraj 16.000 osnovnošolcev iz širše dolenjske regije od Kostela, Ribnice, Kočevja, Trebnjega, Črnomlja, Šentjerneja... Deset mladih parlamentarcev smo pospremili tudi v državni zbor, kjer se dolenjski delegati predstavijo kot najzgovornejši, Matija Radež je bil izvoljen za podpredsednika nacionalnega parlamenta.

Evropa v šoli – Učenci in dijaki iz širše dolenjske regije so nam v oceno in izbor poslali likovna, literarna in fotografska dela ter izdelajo video film na izbrano temo Mladi sporočamo odraslim. Izmed kar 188 prejetih del smo izbrali najboljše in jih poslali na oceno nacionalnim komisijam. Najboljši so dobili lepe nagrade. Tokrat so bili nagrajenih devet mladih Dolenjcev: prvih nagrad so se veselili Amber Ivana Erenda iz OŠ Center in Neža Cerinšek iz Gimnazije Novo mesto, ki sta ustvarili literarni deli ter Urh Pirc, Nejc Kraševec in Alen Hočevar iz Ekonomske šole Novo mesto s prvonagrajenim videom. Naši tekmovalci so prejeli dve nagradi za drugo mesto, in sicer na fotografskem natečaju Loti Kavšek iz Ekonomske šole Novo mesto, na video natečaju pa Nadina Kosinac iz Gimnazije Novo mesto. Tretjih nagrad sta bila prav tako deležna dva srednješolca. Z bronasto diplomo za fotografijo se je okitila Nika Šabanović iz Ekonomske šole, za video delo pa Neža Kralj iz SŠ Josipa Jurčiča iz Ivančne Gorice.

Bralna značka – nagradili smo 261 mladih bralcev iz sedemnajstih osnovnih šol osmih dolenjskih občin, ki so knjigi zvesti vseh devet let šolanja. Na skupni prireditvi v Kulturnem centru Janeza Trdine so bili deležni programa s Lucijo Ćirović, knjižnih nagrad, priznanj in zakuske.

Teden otroka – prvi teden v oktobru je vsako leto namenjen otrokom. Pri Mojci v tem tednu pripravimo dve večji prireditvi. Igre brez meja v Taboru mladih, ki se jih udeležijo 6-članske ekipe 16-ih osnovnih šol osmih dolenjskih občin. Zmagovalci prejmejo pokale, medalje in priznanja. Teden otroka smo zaključili s tradicionalnim Veleizletom, ko smo 100 otrok iz 8-ih dolenjskih občin popeljali na izlet po Sloveniji. Ogledali smo si Nuklearno elektrarno in Svet energije v  Krškem, Kostanjeviško jamo ter film Košarkar naj bo v ljubljanskem koloseju. Pri izvedbi obeh projektov nam je pomagalo 47 prostovoljcev.   

Pa še to – vodja vseh Mojčinih programov je Janez Pavlin, 100 % prostovoljec, ki mu 9 let ni bila izplačana nikakršna nagrada ali nadomestilo. Vsak dan v pisarni Mojce snuje nove programe, vodi vse Mojčine prireditve in vse poletje dela kot upravnik Tabora Mojca.

 

Avtor:asdf