2018-Otroci namučili politike

LJUBLJANA – že 28. leto so v ponedeljek, 9. aprila parlamentarne klopi v veliki dvorani Državnega zbora zasedli mladi parlamentarci iz vse Slovenije. Stotniji v Državnem zboru se je pridružila tudi 11-članska dolenjska delegacija, ki so jo sestavljali prav vsi na regijskem zasedanju izvoljeni parlamentarci: Žiga Murn Lindič iz Kočevja, Amika Zoja Jelič iz Novega mesta, Jakob Kavšek iz Črnomlja, Klara Ostojić in Domen Špringer iz Novega mesta, Ivo Štukelj iz Ivančne Gorice, Neža Račečič, Nika Fišter in Klara Štukelj iz Novega mesta, Iva Žalec iz Mokronoga in Lucija Konda iz Starega trga ob Kolpi.

Organizatorji in tudi politiki ugotavljamo, da so otroci vse bolj zgovorni, prodorni, da znajo povedati svoje mnenje in nasloviti vprašanja na predsednika vlade, državnega zbora, vlade ali pristojne ministre. Seveda želijo tudi odgovore, vendar ugotavljajo, da »politiki zelo veliko govorijo, pa zelo malo povedo«.

Tokat so naši delegati sedeli v zadnji vrsti (za predsednikom države) ter bili še bolj zelo zgovorni kot navadno. Dva sta bila poročevalca svojih skupin, ostali pa so pridno dvigali roke in prav vsak je povedal svoje mnenje tehtno, odločno, argumentirano. Parlamentarci si želijo sodelovati pri ustvarjanju šolske politike, iz učnega načrta bi črtali snov, ki je namenjena le piflanju, predlagajo, da bi učitelji pri podajanju snovi povedali tudi, kako se to uporablja v praksi. Več časa bi namenili spoznavanju poklicev in poklicnemu usmerjanju. Spremenili bi tudi kazni, saj ugotavljajo, da so opomini in ukori le kos papirja in bi bolj zaleglo družbeno koristno delo kršilca ali morda le »zadržanje po pouku«. Želijo si daljše odmore, ne strinjajo se z nacionalnimi preverjanji znanj že v tretjem razredu. Sprašujejo se o smiselnosti NPZ iz športne vzgoje in umetnosti...

Predsednik vlade je povzel Žigove besede: Prihodnost družbe je na mladih, soustvarjamo pa jo vsi, od najmlajših do najstarejših.

 

 

 

 

 

 

Avtor:asdf