27. REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT

IZBRANI PARLAMENTARCI IZ ŠIRŠE DOLENJSKE ZASEDALI V ROTOVŽU

 

NOVO MESTO - Svetniške klopi novomeškega rotovža so v četrtek, 16. marca zasedli izvoljeni delegati občinskih parlamentov dvainštiridesetih osnovnih šol 23. občin širše dolenjske regije. V svetniške klopi bodo sedli mladi parlamentarci iz  Kočevja, Dobrepolje, Ivančne Gorice, Loškega Potoka, Ribnice, Črnomlja, Metlike, Semiča, Trebnjega, Mirne, Mokronoga, Šentruperta, Žužemberka, Šmarjeških Toplic, Škocjana, Šentjerneja, Straže, Mirne Peči, Dolenjskih Toplic in Novega mesta.

Letošnji 27. občinski otroški parlament je pripravilo društvo Mojca ob pomoči Mestne občine Novo mesto in je potekalo na temo OTROCI IN NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI. V občinah izvoljeni mladi parlamentarci so predstavili svoj pogled o štirih podtemah, Kdo sem in kakšen človek želim postati, Prihodnost, Vrednote, Okolje. Na šolskih, občinskih in medobčinskih parlamentih so mladostniki ugotavljali, da je kar preveč vplivov na njihovo načrtovanje prihodnosti, želijo slediti prijateljem, usmerjajo jih starši, učitelji... Ne želijo biti kloni, hočejo ostati originali in se odločiti po lastnih željah.

Mladi so bili zelo kritični, predvsem do izobraževanja. Poudarili so, da je večina delovnih mest v proizvodnji in tehničnem delu poklica, na osnovni šoli pa pouk tehnike le pol leta v sedmem in osmem razredu. Poudarili so, da so šole naravnane na učenje, na pa znanje. Učitelji pa imajo raje »piflarje«. Strinjali so se, da je moč dobiti službo in da jih lahko dobijo vsi najboljši. Pomembne so tudi izkušnje, izkušnje pa je moč pridobiti tudi s prostovoljstvom.

Parlamentarce zelo zanima prihodnost in poudarjajo, da morajo vztrajati in ne obupati pri prvem neuspehu. Prihodnost pa ni le v šoli in službi, pomembno je tudi okolje in kakšno zemljo bomo zapustili našim vnukom.

Poudarili so pomen vzgoje ter se strinjali, da starši dandanes ne znajo otrokom reči NE. Zato otroci tudi nimajo razvitih vrednot.

Govorili so tudi o okolju, trajnostnih virih energije in se obregnili ob vetrne elektrarne. Ni jim jasno, kako so lahko naše ptice bolj neumne kot one v Nemčiji ali drugje po Evropi in Svetu.

Za 28. parlament so predlagali naslednje teme:

 • Šolski sistem in prehrana
 • Dve dekleti, dva fanta – pa kaj!
 • Svet brez rasizma; begunci, migranti, terorizem

Na koncu so izmed 29 parlamentarcev izvolili 10 delegatov, ki jih bodo v prvi polovici aprila zastopali na 27. nacionalnem otroškem parlamentu v Ljubljani.

 1. Matija Radež, delegat MO Novo mesto
 2. Jakob Lavrič, Trebnje
 3. Jaka Kunej, Novo mesto
 4. Kevin Požek, Črnomelj
 5. Neža Račečič, Novo mesto
 6. Livia Plut, Straža
 7. Jakob Kavšek, Črnomelj
 8. Luka Anton Marn, Ribnica
 9. Marin Gazvoda de Reggi, Novo mesto
 10. Lea Žlogar, Metlika

Novice TV VAŠ Kanal - 16. marec 2017