28. Občinski otroški parlament o temi Šolstvo in šolski sistemi

Svetniške klopi novomeškega rotovža so bile v četrtek, 22. februarja rezervirane za tradicionalni otroški parlament. Zasedlo jih je 32 osnovnošolcev, ki so bili izvoljeni na osmih osnovnih šolah novomeške občine. Izobraževanje za bodoče parlamentarce je letos potekalo na temo  »Šolstvo in šolski sistemi«, ki je bil razdeljen na »Odnose v šoli«, »Učne vsebine«, Metode in načini poučevanja / učenja« ter »Šola za življenje«.

Letos so na šolah pripravili kvalitetne parlamente, kar so delegati pokazali pri poročilih, ki so bila izčrpna in zanimiva. Jure je povedal, da so govorili o razlikah v šolskih sistemih – v Dubaju imajo v šoli tudi verski pouk, na Finskem večino dela opravijo v šoli in domov ne nosijo ničesar, v Veliki Britaniji se že mali otroci naselijo v internate... Klara si želi več kreativnosti pri šolskih proslavah, saj ugotavlja, da vedno nastopajo eni in isti učenci, ostali pa ne dobijo priložnosti, da bi pokazali svoje znanje. Neža je poudarila, da je izobraževanje temelj vsake kulture, ter pogreša več tem, ki bi otroke naučile spoštovati državo in njene simbole.  

Govorili so prav vsi mladi parlamentarci, večina je povedala, da si želijo več sodelovanja v poučevanju ter izbirnih predmetov (tehnika, gospodinjstvo...), zanimivejši način podajanja snovi (praktično delo, pogovori, okrogle mize...) in predvsem veliko več poskusov in praktičnega dela na določene teme. Nekateri otroci na šolah pogrešajo več pogovorov o poklicih in poklicnega usmerjanja že pred devetim razredom. Predvsem pa si želijo, da bi bolj upoštevali njihove želje ter da bi bili učitelji prijazni in pravični. Ter vedno kaznovali tiste, ki si to zaslužijo.

Delegate parlamenta so letos najbolj navdušili Domen Špringer in Nika Fišter iz OŠ Bršljin, Ana Davidović iz OŠ Center, Neža Račečič iz OŠ Drska Klara Ostojić in Amika Zoja Jelič iz OŠ Grm ter Klara Štukelj iz OŠ Otočec, ki so jih izvolili za zastopanje na regijskem otroškem parlamentu. Ta bo v svetniški dvorani rotovža potekal 8. marca, ko se jim bodo pridružili otroci iz Ribnice, Kočevja, Ivančne Gorice, Trebnjega, Šentruperta, Šentjerneja, Metlike, Črnomlja...

Srečanja se je udeležil tudi župan Gregor Macedoni, ki je odgovoril na številna otroška vprašanja.

 

Avtor:asdf