Vsem želimo lepe praznike, veliko dobrega v novem letu 2019 in iskrena hvala za vso pomoč in podporo.

DOLENJSKI LIST Dedek Mraz dobil skladišče, ne pa ključa!

PO OBDAROVANJU ŠOK

DPM Mojca ostalo brez skladišča

V drugi polovici decembra na 40 prireditvah pred 25 tisoč obiskovalci obdarili pet tisoč otrok – Tik pred božičem izvedeli, da morajo zapustiti skladišče, ki ga uporabljajo že osem let

NOVO MESTO

Društvo prijateljev mladine (DPM) Mojca je tik po zaključenem decembrskem obdarovanju pet tisoč otrok v sedmih dolenjskih občinah prejelo obvestilo Mestne občine Novo mesto, nalepljeno na vrata njihove pisarne na Rozmanovi ter skladišča v Drgančevju, da morajo do 28. decembra skladišče izprazniti.

Iz dopisa župana Gregorja Macedonija izhaja, da društvo z občino ni imelo najemne pogodbe, da bodo njihovo 300 kvadratnih metrov veliko skladišče za najemnino oddali Fursu ter da naj se s Knjižnico Mirana Jarca dogovorijo za nadomestne prostore.

»Šokiran sem in povsem brez besed,« je zadevo za Dolenjski list komentiral Janez Pavlin, ki dedka Mraza skupaj s stotinami prostovoljcev prireja že 48 let. Na dopis so se v društvu odzvali s pozivom odgovornim na občini, da jim je skladišče dodelila občina in ga nujno potrebujejo, ter da ne držijo njihove trditve, da ga uporabljajo zgolj nekaj mesecev na leto. Iz dokumentacije društva je razvidno, da so bili v lanskem letu v skladišču vse mesece, skupaj 96 dni in, ker je bilo navadno v njem več prostovoljcev, so v skladišču skupaj opravili 3000 ur.

Društvo je pridobilo status humanitarne organizacije in deluje v javnem interesu tudi zaradi skladišča. V Drgančevju je namreč hranilo številne donacije, pa opremo za njihov Mojčin pustni karneval, tudi za Tabor mladih, ki ga imajo v Dolenjskih Toplicah itd. Opreme naj bi bilo za 200 kubičnih metrov, a po Pavlinovih besedah je vodstvo občine na njihove prošnje po ohranitvi skladišča ostalo gluho.

Na dan selitve konec decembra so pred skladiščem srečali delavce Trate, ki bi jih v vsakem primeru izselili, zato so se odločili za izpraznitev, stvari so osem ur vozili v drugo tamkajšnje skladišče, ki pa je po zagotovilih društva neprimerno. »Kar nekaj stvari smo morali nemudoma zavreči, med drugim 60 jogijev, saj je novo oz. drugo skladišče vlažno, smrdi po zatohlem in ni bilo vzdrževano. Še huje pa je, da imata občina in vrtec Kekec tam polovico skladišča zasedenega z odsluženimi stvarmi. Čeprav so zagotovili, da bo Mojca takoj prve dni po novem letu dobila ključe, jih danes, ko teče že tretji teden od izselitve, še vedno nimamo. Če želimo do svojih stvari sedaj, ko že pripravljamo Mojčin pustni karneval, moramo po občini iskati osebo s ključem, ki bi naše delavce spremljala pri delu in zaklenila objekt. Ne razumem, res ne razumem, da se ne zavedajo, da smo pred tem, da prenehamo z eno največjih prostovoljnih akcij s tako dolgo tradicijo, na katero so vsi župani ostalih občin ponosni, le novomeškemu očitno ni mar. Upam, da to ni bil naš zadnji dedek Mraz in Miklavž,« še dodaja Pavlin. Tudi nadomestni prostori v knjižnici, ki jih ponuja občina, so po njihovem neustrezni in premajhni, težava pa je tudi v dostopu, saj med obdarovanjem k njim prihaja in odhaja več kamionov na dan.

»Selili smo se vsaj že dvanajstkrat. Bili smo v prostorih naše župnije, v stari upravni enoti, trgovini La Scarpa, vsepovsod je bil prostor neogrevan. Zadnjih osem let smo uporabljali to skladišče v Drgančevju 16, ki je prav tako imelo le elektriko, kjer smo pa skrbno gospodarili, saj mesečno za elektriko nikoli nismo plačali več kot 10 evrov. Prostor in okolico smo vzdrževali kot dobri gospodarji. Zdaj se izgovarjajo na pogodbo, so pa vsi veseli, da bodo od Fursa vsak mesec prejeli samo 800 evrov najemnine. Mojca pa samo v decembru s svojim načinom dela in prostovoljci prihrani več kot 600.000 evrov, kar je razvidno iz zahvale, ki smo jo v tem času razposlali skoraj 300 donatorjem in blizu 500 prostovoljcem. Res ne razumem županove odločitve, mi take prostore potrebujemo, saj se decembra tam zbere več sto ljudi, ki v enem dnevu sestavijo pet tisoč daril,« je še povedal prvi mož društva.

Novomeška občina ima na območju Drgančevja 15 objektov, prazni so tisti, ki so v tako slabem stanju, da so nevarni. V najem oddajajo osem objektov, od tega pet brezplačno, denimo tukajšnji Karitas na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi. Hkrati so na občini za naš časopis zatrdili, da ne razpolagajo »z drugimi prostori, ki bi ustrezali potrebam Ministrstva za javno upravo za izvajanje njihovih programov. Nepremičnina v Drgančevju je v celoti ustrezala pričakovanjem in zahtevam sedanjega najemnika.« Po naših podatkih pa je nekdanje Mojčino skladišče ta čas še vedno prazno.

O razlogih za takšen ukrep so na občini ponovili: »Ob pregledu dejanske rabe omenjenih prostorov pred dvema letoma smo ugotovili, da DPM Mojca za izvajanje programa obdaritve otrok skladišče potrebuje približno dva meseca v letu (za kar naj bi prostor tudi uporabljali). Prostor so imeli na razpolago tudi za celoten čas izvedbe letošnjega programa. Predmete, ki so se po zaključku programa še nahajali v skladišču in niso bili vezani na obdarovanje otrok (v večini je šlo za prazne škatle, dotrajane ostanke daril iz preteklih let in predmete, ki niso vezani na humanitarno dejavnost) smo prevzeli v začasno skladiščenje v naših prostorih v neposredni bližini. Ob tem smo poskrbeli za čiščenje in delno sanacijo prostorov, zagotovili pet delavcev za pomoč pri selitvi in pri izvedbi selitve ugodili vsem zahtevam društva. Vstop v prostore jim omogočamo kadarkoli želijo.«

Na rotovžu so tudi zanikali navedbe, da ne podpirajo Mojčinega obdarovanja, saj naj bi se njihov finančni prispevek društvu v zadnjih treh letih povečal s 16 na 18 tisoč evrov. Poleg tega so za njihove programe dodatno namenili po dobrih pet tisoč evrov v letih 2015 in 2016 ter osem tisočakov v lanskem letu. »Društvo ima poleg tega v brezplačni uporabi štiri lastne prostore in v souporabi tri skupne prostore. Prostore in sredstva za vse programe, ki so v interesu naše lokalne skupnosti, bomo zagotavljali tudi v prihodnje,« so med drugim še navedli v svojem odzivu.

V društvo medtem ostajajo šokirani nad dogajanjem, saj so bili prepričani, da bomo še pred zapovedano izselitvijo našli skupno rešitev in ohranili omenjeno skladišče. Ne strinjajo se tudi z načinom, da so dobili slabše prostore in še za njih ne prosto uporabo oz. ključev. »Namesto da bi se ta hip ukvarjali z Mojčinim pustnim rajanjem, ki je še edina takšna brezplačna prireditev v naši občini in jo vrsto let izvajamo v OŠ Drska, se moramo z birokrati boriti za ključe in dostop do naših stvari. Težko povem, kaj bo naprej, a naše prostovoljno in humanitarno gibanje ne pozna občinskih meja in ima tako dolgo tradicijo, da ne bomo dovolili, da ga samovolja enega župana prekine,« je še zaključil Pavlin.

Društvo prijateljev mladine Mojca se je v letu 2017 javilo tudi na razpise Mestne občine Novo mesto. Dodelili so nam 18.000 EUR za obdarovanje otrok, 4200 EUR za medletne projekte in programe (Igre brez meja in Veleizlet ob Tednu otroka, Evropa v šoli, Zlati bralci, Otroški parlament in Maškarada) ter 1400 EUR za brezplačno letovanje otrok; kar je skupaj 5600 EUR in ne 8000, kot navajajo v uradu župana. Za vse programe in projekte smo poslali poročilo, kateremu smo priložili časopisne članke, zahvale in tudi račune, ki so izvedbo projektov in programov dokazovali.

Po poročilu župana smo ugotovili, da so po naših humanitarnih stvareh brskali delavci občine brez, da bi za to zahtevali našo prisotnost. Kaj je v naših zalepljenih škatlah vemo le mi. V naši pisarni so dokumenti, ki dokazujejo, da nam je v decembru Alpina poslala več kot 100 parov čevljev, ki čakajo, da jih razdelimo, v nekaj škatlah je 400 zvezkov, 300 pisal, 200 knjig iz akcije Mladinske knjige (del smo jih že podarili knjižnicam in otroškemu oddelku novomeške bolnišnice), tri škatle oblačil ter dve veliki kartonski škatli darovanih plišastih igrač vrtca iz Kranja.

Pri Mojci ne vemo, kdaj so bili uslužbenci MO Novo mesto v skladišču, se pa naše humanitarno blago pretaka iz skladišča skozi celo leto.

Dodali bi še, da je vse humanitarno blago brez vrednosti, če ne pride do tistega, ki mu z njim lahko pomagamo."

M. Martinović, vir fotografij: Miki Pavlin, DPM Mojca

Avtor:asdf