Rada vas imam - Ob svetovnem dnevu prostovoljstva

Naša Mojca je pravo malo »gnezdo« prostovoljstva. Samo Veseli december vsako leto pomaga stkati več prostovoljcev, lani je pomagalo 300, letos računamo na 450 prostovoljcev. Ti pomagajo pri sestavljanju daril, na prireditvah po krajevnih skupnostih in občinah. Videti je gasilce, šolarje, učitelje in ostale ljudi dobre volje. Celoten projekt »Veseli december« je eno samo prostovoljstvo, saj si društvo Mojca za svoje štirimesečno delo iz dedkove vreče ne vzame niti evra.  Prostovoljci se nam pridružijo tudi v Taboru Mojca, ki poleti prikliče skoraj 2000 otrok, starih od  4 do 16 let iz vseh koncev Slovenije in tujine. Prostovoljci so mentorji in nenazadnje tudi tisti, ki nam vsako soboto dopoldne pomagajo preobleči tabor, ki se jim rada pridružim tudi sama. Prostovoljstva pri vseh ostalih Mojčinih projektih (Veleizlet, Igre brez meja, humanitarna dejavnost…) niti ne bi omenjala.

Zagotovo pa je prvi med prostovoljci naš Janez, ki je že od septembra 2009 v pokoju, pa še vedno vsak dan vodi, organizira in rešuje največje probleme, ki nastanejo z organizacijo vseh projektov in programov, ki jih Mojca pripravlja. Za tisoče opravljenih prostovoljnih ur na leto je njegovo edino plačilo prijaznost otrok, njihovih staršev ter sem in tja beseda »HVALA«.

Ob dnevu prostovoljstva bi Janez verjetno rekel: »Če sam nisi dober prostovoljec, se ti ostali pravi prostovoljci ne bodo pridružili.«

 

Marjeta Ferkolj Smolič

Predsednica DPM Mojca